متقاضی گرامی : فرم زیر را به صورت کامل و صحیح تکمیل نمائید، پس از بررسی در صورت نیاز و صلاحدید با شما جهت مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد. تکمیل فرم استخدام هیچ گونه تعهدی به این مجموعه ایجاد نخواهد کرد و فقط به منزله پذیرش درخواست تلقی می گردد. زمان مصاحبه بر اساس اولویت های مورد نیاز این مجموعه صرفاً از طریق تلفن به اطلاع متقاضیان خواهد رسید و ضرورتی برای پیگیری حضوری و یا تلفنی وجود ندارد. کلیه اطلاعات ارسالی شما محرمانه تلقی خواهد شد. شرکت این اطلاعات را برای مقاصد تبلیغاتی به هیچ وجه در اختیار شخص یا شرکت ثانی قرار نخواهد داد. مواردی که با * مشخص شده اند ضروری می باشند.

رشته کار درخواستی

Invalid InputINVALIDINPUT


نام(*)
Invalid Input

نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input

نام پدر(*)
Invalid Input

کد ملی(*)
Invalid Input

شماره شناسنامه(*)
Invalid Input

جنسیت(*)
Invalid Input

تاریخ تولد(*)
Invalid Input

محل تولد(*)
Invalid Input

ملیت(*)
Invalid Input

دین و مذهب(*)
Invalid Input

وضعیت نظام وظیفه
Invalid Input

نوع معافیت
Invalid Input

وضعیت تاهل(*)
Invalid Input

وضعیت سکونت
Invalid Input

آدرس محل سکونت(*)
Invalid Input

تلفن ثابت(*)
Invalid Input

تلفن همراه(*)
Invalid Input

ایمیل
Invalid Input

اطلاعات پزشکی :
Invalid Input

نقص جسمانی
Invalid Input

سابقه بیماری
Invalid Input

نوع بیماری
Invalid Input

داروهای مصرفی
Invalid Input

توجه : در صورت اعلام نکردن وضعیت جسمانی و روانی خود , شرکت هیجگونه مسئولیتی در قبال شما نخواهد داشت.

دیپلم (رشته تحصیلی)
Invalid Input

معدل و محل تحصیل
Invalid Input

فوق دیپلم (رشته تحصیلی)
Invalid Input

معدل و محل تحصیل
Invalid Input

کارشناسی (رشته تحصیلی)
Invalid Input

معدل و محل تحصیل
Invalid Input

کارشناسی ارشد (رشته تحصیلی)
Invalid Input

معدل و محل تحصیل
Invalid Input

مهارتها :

مهارتهای فنی و حرفه ای
Invalid Input

مهارتهای کامپیوتری
Invalid Input

میزان تسلط به زبان انگلیسی
Invalid Input

سابقه شغلی 1 :

نام موسسه
Invalid Input

آدرس و تلفن
Invalid Input

تاریخ اشتغال
Invalid Input

مدت اشتغال
Invalid Input

سمت شغلی
Invalid Input

مسئول مربوطه
Invalid Input

حقوق دریافتی (به ریال) :
Invalid Input

علت ترک کار
Invalid Input

سابقه شغلی 2 :

نام موسسه
Invalid Input

آدرس و تلفن
Invalid Input

تاریخ اشتغال
Invalid Input

مدت اشتفال
Invalid Input

سمت شغلی
Invalid Input

مسئول مربوطه
Invalid Input

حقوق دریافتی (به ریال) :
Invalid Input

علت ترک کار
Invalid Input

معرف و آشنا :

دو نفر از آشنایان که شما را شناخته و تایید میکنند با ذکرآدرس و تلفن معرفی نمایید

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

آدرس و تلفن
Invalid Input

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

آدرس و تلفن
Invalid Input

اگر در این مجموعه آشنا یا بستگانی دارید حتما در این قسمت قید نمائید:

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

آدرس و تلفن
Invalid Input

پرسش های تکمیلی :

مبلغ آخرین درآمد ماهیانه شما ؟(به ریال)
Invalid Input

مبلغ حقوق پیشنهادی شما ؟(به ریال)
Invalid Input

آبا تصمیم به ادامه تحصیل دارید ؟
Invalid Input

آیا گواهینامه رانندگی دارید ؟
Invalid Input

آیا گذرنامه دارید ؟
Invalid Input

آیا سیگار می کشید؟
Invalid Input

نوع همکاری شما ؟
Invalid Input

اینجانب
Invalid Input

صحت اطلاعات فوق را تایید و در صورت مغایرت اطلاعات شرایط پذیرش اینجانب لغو خواهد شد.

kamrad.ir